Joop Hollanders

Materialen

Materialen en Inspiratie

Het gros van de non-figuratieve plastieken van Joop Hollanders is uit brons vervaardigd. De eerste opzet wordt door de kunstenaar in gips of was gemodelleerd. Het uiteindelijke werk wordt in brons gegoten. Door het inbranden van zuren worden tijdens het patineren de kleurnuances aangebracht die uiteindelijk het karakter van het werk bepalen.

Joop Hollanders’ werk kenmerkt zich door in- of over elkaar geschoven vlakken, elkaar afwisselende of aanvullende bolle en holle vormen. Die zijn ontstaan door een harmonisch opgebouwd spel van volumes; meestal in brons uitgewerkt en afgewerkt met een strak, zacht glanzend oppervlak.

In de sculpturen zien we volumes die elkaar ontmoeten. Soms raken ze elkaar, maar soms ook houden ze op kleine afstand van elkaar stil, zodat er engtes tussen blijven. Wie of wat deze volumes in beweging bracht, is niet te herleiden, maar er moeten enorme krachten in het spel zijn geweest die hier hun gespannen, vaak sierlijke sporen nalieten. Dat krachtenspel zet zich doorgaans voort in de sokkel of ‘tafel’ waarop de sculptuur is geplaatst, zodat beeld en voetstuk een min of meer gelijkwaardige twee-eenheid vormen.